กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

By นายTanakorn Phompak วันพฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2016 กิจกรรมนักศึกษา  ประชาสัมพันธ์  ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า  กิจกรรมบริการวิชาการ  กิจกรรมประกันคุณภาพ  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  สาระน่ารู้  ข่าวสุขภาพ 

– เปิดรับสมัครวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สอบข้อเขียนวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ สอบสัมภาษณ์วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เปิดการอบรมวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐...