ภาพกิจกรรม
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561
การสัมมนา โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Simulation-Based Education in Nursing
โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบ MOOCs (Massive Open Online Course) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนรูปแบบ MOOC
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การบูรณาการ Rational Drug Use กับการเรียนการสอน
คณะพยาบาลศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก
สัมมนาวิชาการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 (ครั้งที่5)
การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "คลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล" ประจำปี 2563