นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561
by น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด , วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018