ขอเชิญบัณฑิตรุ่น 3 ตรวจสอบกำหนดการซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ได้ที่ http://intranet.dusit.ac.th/degrees/pages/index.php ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป