ขอถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

ทรงพระเจริญ

Crown Prince