ปีการศึกษา 2559 นี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีผู้สำเร็จทางศึกษาหลักสูตรพยาบาล จำนวน 83 คน จึงได้จัดงานราตรีวันพุดน้ำบุศย์บาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 18.30-21.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมเอสดี อวานิว เพื่อให้ครอบรัว รุ่นพี่ รุ่นน้องและคณาจารย์ได้ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทั้งผู้สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่และภาคภูมิใจในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล ภายในงานมีการประกวดการแต่งกายด้วยชุด Recycle ประหยัดแต่ประโยชน์สูงสุด มีการแสดงของรุ่นน้องนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปีและการแต่งกายแฟนซี ซึ่งเป็นบรรยายกาศที่มีความสนุกสนาน และชื่นชมยินดี